Kiremit Çatı Nasıl Yapılır

Kiremit Çatı | Kiremit Çatı Nasıl Yapılır www.tr36.com  0536 929 90 97 Yazdır
Pişmiş topraktan yapılan, kiremidi ilk olarak Yunanlılar seramik levha formunda kullanmışlardır. Kiremitler Anadolu’da da eski zamanlardan beri kullanılmıştır. “alaturka kiremit ” olarak adlandırılan yarım silindir şeklindeki kiremitler, Türk mimarisinin en önemli unsurlarından olmuştur. Osmanlılar döneminde kullanılan bu kiremitler, denetimden geçtikten sonra damgalı bir şekilde kullanılabiliyordu.
Kiremit Çatı
Kiremit üretimi dört aşamada gerçekleşir: Şekillendirme, kurutma, fırınlama ve pişirme evrelerinden geçerek son halini alır. Kiremitler, hamur halindeki kilden yapılır. Kil, killi toprak ve balçığın harmanlanmasından sonra su ve kum ile karıştırılarak toprak haline getirilir, sonra preslerden geçirilir ve burada şekli verilir. Uzun süre kurutulduktan sonra fırında pişirilir.

Kiremitler şekillerine göre üç gruba ayrılır:

Şekillerine Göre kiremit çeşitleri : Az eğimli çatılarda kullanılan Oluklu Kiremitler, dik çatılarda kullanılan Düz Kiremitler ve çatının sızdırmazlık özelliğini sağlayan Geçmeli Kiremitlerdir.

Renkli Kiremitler ; kırmızı, kahve ve pembe tonlarında toprağın türü ve pişirme derecesine göre renk alırlar.

Günümüzde de kiremit üretimi ve belirli standartlardaki kiremit kullanımı bazı yasalarla belirlenmiştir. Bu yasalara göre; kiremitlerin görünüşlerinde çok fazla renk farklılığı olmamalı, çatlak ve kırık olmamalı, düzgün bir yüzeye sahip olmalıdır. Biçim bozuklukları bulunmamalı, ses verme testleri yapılırken beklenen sesi vermelidir. Ayrıca boyutları belirlenmiş ölçülerde olmalıdır.
Çatılarda kiremitlerin döşenmesi oldukça sistematik bir şekilde yapılmalıdır. Çatı tipine göre ahşap alt yapısı, ısı ve su yalıtımı yapıldıktan sonra ip çekilir ve ilk sırayı oluşturmak için braas kiremit ler döşenir.

Bu sistemle tüm çatı kiremitleri sırayla döşenir. Kiremitlerin altına uygulanan latalarla kiremitler düzgün yerleştirilmiş olur, su sızmasını ve kiremitlerin kırılmasını engellerler.
Ham maddesi tamamen doğal olan kiremitler yabancı ürün içermezler ve insan sağlığına zararları yoktur. Bu yüzden, teknoloji ne kadar ilerlemiş olsa da, günümüzde halen çatı kaplamasında kiremit yaygın olarak tercih edilmektedir. 
Kiremit Çatı Sistemleri
Kiremit Çatı Uygulaması
Hazırlanan çatı konstrüksiyonu (taşıyıcı) üzerine, kaplama veya çıtalama yapılır. Bu konstrüksiyon ahşap veya çelik olabilir. Çatının yüzeyindeki boşluklar veya pürüzler yok edilmelidir.

Kaplamada, tahta /OSB levha kullanılır. Çatının taşıyıcı sistem elemanlarının kalınlıkları, aralıkları ve malzeme cinsine göre OSB kalınlığı seçilir. OSB montajlı çatıya, OSB’nin uçları taşıyıcı sistem elemanları üzerine gelecek şekilde yerleştirerek çelik vidalar veya çivi ile yapılır. OSB’nin genleşme miktarı göz önünde bulundurulacak şekilde aralarında boşluk bırakılır bu boşluk en fazla 2-3 mm olmalıdır. Çıtalamada ise 3×3 cm ebadında veya 5×5 cm ebadında çıtalar direk konstrüksiyon üzerine uygulanabileceği gibi kaplama üzerine de çıtalama yapılabilmektedir. Bu, kiremitlerin saçak çizgisine dik ve birbirine paralel olmasını, kaymasını önler.

Hazırlanacak olan çatının; bulunduğu bölge, iklim koşulları, çatı eğimi gibi genel ve özel şartlara göre alt yapısı oluşturulur. Hazırlanan zemin üzerine su yalıtımı için gerekli su yalıtım malzemesi tercih edilir ve kullanılır.

Su yalıtım malzemesinin kullanılmasından sonra tercih edilen kiremit modeli çatıya uygulanır. İlk kiremit sırasının eğikliğini önlemek için alın tahtası veya çıta ile yukarı kaldırılmalıdır. Kiremitler delikli ise galvanizli telle bir sıra atlayarak alt örtüye bağlanabilir. Kiremitler yarı yarıya üzerlerine bindirilerek metrekarede 30 adet kiremit kullanılarak dizilir.

Alafranga kiremitler metrekarede 17 adet kullanıldığı için alaturkadan daha az yer kaplar. Yüksek yapılarda çatı betonarme ise 5′lik kadronlar beton çivisi ile zemine çakılıp, araları 200 doz ısı yalıtımlı betonla doldurulur, üzerine çıtalar çakılıp kiremit döşenir.

Çatı kapağı ve yan sıralar takviyeli harçla desteklenebilir. Çatlayan, kırılan kiremitler tek tek değiştirilmelidir. Eğer çatıaltı bitümlü örtü (izolasyon malzemesi) doğru uygulanmış ve sağlamsa kiremitler kırılsa bile bir süre çatı akmaz. Çatıda gerekli görülen noktalarda çatı sistem aksesuarları kullanılır.

Leave a Reply